Skip to main content

Het praktijk examen voor de bromfiets

De examinator volgt op een eigen brommer en beoordeelt de verkeersdeelneming en beheersing van de bromfiets. Er wordt geen onderscheid gemaakt in kandidaten die rijden op een scooter met automatische versnelling of schakelbrommer.
Het praktijkexamen duurt totaal 45 minuten waarvan minimaal 25 minuten rijtijd. Tijdens het onderdeel verkeersdeelneming wordt ook beoordeeld of de kandidaat zijn voertuig voldoende beheerst. Het praktijkexamen mag niet plaatsvinden op een snorfiets, maar na een voldoende praktijkexamen mag je daar natuurlijk wel op rijden.
Doe je examen op een automaat-bromfiets, dan krijg je code 78 (automaat) op je rijbewijs. Daarmee mag je dus niet op een schakelbromfiets rijden. Andersom mag natuurlijk weer wel. Bezitters van een AM2 rijbewijs mogen een brommobiel besturen. Omdat de kandidaat die AM4 examen doet alleen op voertuigbeheersing wordt beoordeeld mag hij na een geslaagd examen alleen een brommobiel besturen en geen bromfiets.

Theorie examen voor de bromfiets

Het bromfietsexamen is een theorie-examen. Het duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Het examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal in moet vullen. Je moet minimaal vierenveertig vragen goed beantwoorden om te slagen.

Strengere regels voor jongere bestuurders

Geslaagde kandidaten kunnen het bromfietsrijbewijs aanvragen. Zij vallen gedurende 7 jaar (16-17 jarigen) of 5 jaar (personen vanaf 18 jaar) onder het beginnersrijbewijs. Voor hen gelden in die periode strengere regels, zoals een alcohollimiet van 0,2 promille. Een bekeuring voor een ernstige overtreding betekent een strafpunt. Bij drie strafpunten raken ze het rijbewijs voorlopig kwijt en moet opnieuw examen worden gedaan. Punten worden onder meer gegeven bij een te hoog promillage alcohol of asociaal weggedrag.

Het praktijkexamen voor de brommobiel

Het praktijkexamen voor de brommobiel richt zich vooral op de oudere, minder mobiele weggebruiker. De kandidaat wordt voornamelijk getoetst op voertuigbeheersing, geeft het CBR aan. Hiervan verwacht het bureau er op jaarbasis 15.000 af te nemen. Het theorie-examen is daarbij hetzelfde als de bromfiets. Het bromfietsrijbewijs (categorie AM) geldt voor iedereen vanaf 15,5 jaar die bromfiets, snorfiets of brommobiel wil rijden. Elektrische fietsen en scootmobiels vallen niet onder de examenplicht.

Vrijstelling voor rijbewijs AM bij het hebben van een motor of autorijbewijs

Als je al een geldig Nederlands autorijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) hebt, hoef je geen apart rijbewijs AM te hebben. Je moet dat auto- of motorrijbewijs wel bij je hebben als je met een bromfiets, snorfiets of brommobiel rijdt. Als het rijbewijs A of B om medische redenen niet langer geldig is bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM. Hiermee kan men een brommobiel (blijven) besturen. Informatie hierover geeft de afdeling Burgerzaken van de gemeente.